Årets BioBlitz

hålls i Säterdalen i Säter den 14 augusti.

 

Dagen börjar med en fågelvandring och avslutas på natten med en fladdermusvandring och möte med nattens fjärilar.

 

Under dagen kan du följa med på en rad naturvandringar där du tillsammans med experter upptäcker Säterdalens artrikedom. Du kan bland annat möte våra pollinatörer, dalens flora, svampar och lavar, livet i vattnet och Säterdalens geologi.  Under dagen anordnar Naturskyddsföreningen och Natursnokarna aktiviteter för barn vid BioBlitzens basläger. Du kan exempelvis ”ta” Naturfalken som är ett slags simborgarmärke för artkunskap för alla åldrar.

 

LÄGRET

Gå förbi folkparksdelen så hittar du lägret.

 

KOSTNAD

Bioblitzen är kostnadsfri. Ingen anmälan behövs.

 

PROGRAM

8.30 Fågelexkursion

10.00 Svamptur

12.00 Våra pollinatörer

13.30 Floravandring

15.00 Liv i vattnet

16.30 Källor och naturgeografi i Säterdalen

18.00 Lavar i Säterdalen

21.00 Fladdermusvandring

22.00 Nattfjärilar

Under dagen finns det experter i lägret som gärna tar sig an dina frågor.

 

 

BioBlitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Vanligtvis äger det rum under 24 timmar och involverar experter och amatörer, som inventerar alla levande organismer inom området. Syftet med en BioBlitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna som finns i det aktuella området samt att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.

 

Källa: Wikipedia

 

 

ARRANGÖRER AV BIOBLITZEN

 

    Naturskyddsföreningen i Säter

    Naturskyddsföreningen i Dalarna

    Dalarnas Ornitologiska Förening

    Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland

    Dalarnas Botaniska Sällskap

    Mykologiska föreningen Skogsriskan

    Studiefrämjandet

    Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

 

OM SÄTERDALEN

Säterdalen är ett halvmil långt ravinsystem med unik natur. Här finns ett omväxlande landskap med branta raviner, slingrande vattendrag och böljande skogsbackar. Säterdalen är en favoritplats för många. Här finns även Barnens Dal som är en lekplats för barn i alla åldrar med levande fäbod, klätterställningar och stora rutschbanor. Du kan grilla vid någon av grillplasterna, ta med picknickkorgen, besöka Dalstugans café & servering eller besöka Fäbodscaféet. Säters Folkpark ligger i Säterdalen och här anordnas många evenemang året om. För vandraren finns det många fina vandringsleder i Säterdalen.

 

HITTA TILL SÄTERDALEN

Säterdalen ligger i Säters kommun, bara ett par hundra meter från Säters centrala stadskärna. Mellan staden och dalen passerar Riksväg 70 och järnvägsspåret.

 

    Med bil: RV 70 sväng in till Säterdalen i Säters enda korsning med trafikljus, sedan över järnvägsspåret så är du strax vid den övre parkeringen.

    Parkera vid entré till folkparken.

    Med tåg: gångavstånd från järnvägsstationen, följ Kungsvägen norrut ett par hundra meter.

    Till fots från stadskärnan: följ gångtunneln från Järnvägsgatan, nedgång mittemot Sätergrillen och Turistbyrån.

 

MER OM SÄTERDALEN:

 

Säters kommuns webbsida om Säterdalen

Länsstyrelsens folder (PDF) om Säterdalen, inklusive karta