Androsace septentrionalis ,  grusviva

DALARNES FLORA 1949

Androsace septentrionalis L. - HARTMAN 1879: 1. G. Clason [1867] (om ej C. 11. Blom 1700-t.).

Ny(are) synantrop, s. (men tydl. stadd i spridning). S. Sundborn Danholn (P. Leksell o.a. (:) WISTR.), Backa (Jsn), n. Blixbo (Klb.) Karlsbyheden (Svb.); Svärdsjö Boränget o. Borgärdet'(Svb., Aul.), Kyrkbyn (Ad) v. kyrkan (mur)!; Vintjärn (Cm HARTM., SAM. 29) ännu 1947 (Wr). B. Grangärde Norrbo (rikt. v. ån, 1942 Lgn). Ö. Boda Silverberg n. Änderåsen (Bg). - Dessutom uppg. för Hedemora (Blom enl. Sm enl. Wg, även Salt.) samt företedd i elevherb.fr.Holm o. Djura (Frid.).

Tillägg 1960

Androsace septentrionalis. - B. Grangärde Nyh:r v. brandstat:n (årligen: Gs, Bj.). S. Svärdsjö Svedsg:n (1934 Bsm).

Tillägg 1970

Androsace septentrionalis. - Ö. *Rättvik (BJÖRKL. p. 56) =Gärdebyn (Olle Lind enl. Björkl.).

Tillbaka