Cornus suecica    Hönsbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Vändplansmyren (artp.), (12F 6g , [6684521, 1481615] ), 50 m2 , 2017 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Rudtjärnen (artp.), (12F 9g , [6696850, 1480180] ), skogsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Bo karlstens)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Granön ,östra uddens sydsida (DFl-60), (12F 4b , [66748, 14582] ), stenrev, 3 löpmeter , 1990 (GEn)
Österdalarna

ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), skogsmark, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ), vägkant skogsbilväg, några m2 , 2009 (IPt)
Byrviken (13F 7a , [6737410, 1450250] ), vid stranden, 1 tuva , 1985 (MKp)
LEKSAND

Romboleden, Digernäsudden (artp.), (13E 8i , [6740912, 1442975] ), 8 m˛ , 2020 (Åsa Rydell)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Byrviken (artp.), (13F 7a , [6737530, 1452120] ), 10 m2 , 2012 (Stina Johansson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.), (13F 9e , [6746471, 1473419] ), myrkomplex/sumpskog, 1986 (Thomas Rafstedt)
RÄTTVIK

Längs vägen mot Dådran öster om Svartacksen (14F 0e , [6752610, 1473090] ), spridd i skogen , 1994 (TLj)
ORE

Skattungen/Larsrönningen (utmed järnvägen) (14F 6c , [6784400, 1460550] ), dike/banvallsslänt, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Strand (14F 6d , [67804, 14654] ), tallskogsdunge vid strand, rikligt inom några kvadratmeter , 2012 (GHa)
ORSA

Täktbergsvägen (14F 6b , [6782147, 1459466] ), vägren, rikligt , 2013 (GHa)
Skattungens S sida, nöra Oregränsen, Larsrönningen (14F 6b , [67845, 14599] ), fuktig blandskog, enstaka , 2009 (GHa)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781960, 1460177] ), vägren, rikligt , 2013 (GHa)
Skattungens södra sida, viken väster om Långnäset (14F 7b , [67853, 14577] ), strandsnår, ymnigt , 2013 (GHa)
Skattungens S-sida v. Ejmyrbäckens utlopp (DF), (14F 7b , [6785900, 1456570] ), alstrandsnår, 1984 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
N om Lässbunäs (14E 0h , [6754212, 1438396] ), 2005 (BOr)
Bromsbo v.stranden (14E 1h , [67554, 14378] ), strandsnår o.tallskog, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
MORA

Siljans strand, vid rågången Rättvik - Mora (14E 0j , [6751900, 1448575] ), nära stranden, 2012 (BOr)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Nybofjäll (12D 7j , [66856, 13993] ), ängsmark, 1995 (IJo)
MALUNG

Snörtzillingåsen (13D 6g , [67333, 13836] ), slänt mot Mosjön, 2 kvm , 2020 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733360, 1383610] ), blandskog som sluttar ner mot sjön, flera 100 på ca. 25 m2 , 2005 (MNo)
LIMA

V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791400, 1347520] ), dalgång, gles fjällskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6796020, 1349410] ), granskog, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770247, 1367731] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776450, 1360960] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, 50 m SO spårcentralen (artp.), (14D 5c , [6776921, 1361199] ), noterad , 2020 (Stina Eriksson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777200, 1361350] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.), (14D 6b , [6782356, 1356925] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Storfjället (14D 6b , [67831, 13570] ), fjällsluttning, rikligt , 2007 (MNo)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359830] ), granskogsbryn, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784300, 1359100] ), 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, fjällbjörkskog väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782322, 1360146] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783183, 1360680] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets sluttning S Josmyran (14D 6c , [6783460, 1360160] ), gransumpskog, spridd , 2014 (LBr)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786044, 1358273] ), noterad , 2016 (Jonas Roth)
SO Myrflodammen (14D 8a , [67912, 13509] ), frodig gammal granskog, rikligt på någrad kvm , 2010 (MNo)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792964, 1351687] ), gles fjällbarrskog, 697 möh., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793560, 1353350] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793570, 1353370] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793880, 1353590] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 8a , [6794670, 1354410] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6794690, 1352050] ), fjällsluttning, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795200, 1351800] ), kalfjäll, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Lövåssätern stigen (artp.), (15C 3j , [6819166, 1345901] ), skog i sluttning vid stig, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822826, 1345001] ), på ett ställe i sumpskog intill myr, 1996 (Bengt Oldhammer)
Vidkölssätern bäck väster om (artp.), (15C 4j , [6823383, 1345038] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832217, 1346197] ), partivis massor , 2002 (Bengt Oldhammer)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839697, 1334841] ), noterad , 2017 (Henrik Jakenberg)
Njupeskärsparkeringen (artp.), (15C 7h , [6839707, 1336304] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Storsandheden (artp.), (15D 8c , [6843140, 1363151] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), vägkant, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnaheden mot S vid Hedarfjorden (15D 9a , [68488, 13515] ), mager rished,vägkant, t.riklig , 1989 (DABS)
Kringelfjordens utlopp (artp.), (16C 0j , [6853070, 1349750] ), älvstrand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ), skogsbacke mot sjö, 1994 (JEd)
IDRE

Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ), strandsnår, rikligt , 1995 (DABS)
500 m SO Häggesundet (16C 2i , [68615, 13429] ), fuktig granskog ,översvämningspåverkad, rikligt , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861500, 1343050] ), fuktig granskog, spridd , 2009 (LBr)
Idresjön (artp.), (16C 2i , [6862158, 1340779] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Hällsjön (artp.), (16C 7h , [6888465, 1335810] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Sydänden av Grövelsjön (16C 8d , [68931, 13166] ), fuktig mark, grus och sten, lite torv, björkar, 10 m2 , 1990 (LAr)
Storvätteshognas SV om Santesontjärn (16C 8e , [6893, 1324] ), fjällhedsluttning intill snölega, sparsamt , 1990 (DABS)
Storvätteshognas SV om Santesontjärn (16C 8f , [6893, 1325] ), fjällhedsluttning intill snölega, sparsamt , 1990 (DABS)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng-bäcksnår (ca 950 m.h), 1987 (JEd)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålens NO-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ), bäckdrag gm. björkkärr, 1985 (JEd)
Grövelsjöns Ö-sida, fl! (16C 9d , [6895, 1317] ), fjällbjörkhed nära sjön,v. bäck i ängsbjörkskog, fl.o.rikl! , 1988 (JEd)
Grövelsjöns Ö strand (16C 9d , [68952, 13175] ), tät blandskog ovan sjöstranden, massvis , 2000 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,vid stugan (16C 9d , [68959, 13165] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Grövelsjöns V strand, bakom en stuga (16C 9d , [68960, 13166] ), fjäll-björkskog, 1-2 m2 , 1999 (JPo)
Grövelsjöns NO-sida (16C 9d , [6898, 1316] ), björkskog n.stranden, 1988 (JEd)
Storån (artp.), (16C 9g , [6896359, 1330205] ), 1985 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora